Algemeen informatienummer : 06-19 37 52 77

Indien u vragen heeft aan ons bestuur, neem dan gerust contact op met een van hen:

 

Voorzitter : Dhr. P. Borgman, e-mail : pieter.borgman07@gmail.com

Penningmeester : Mevr. M. Smit- Striegel, e-mail : m.striegel@hetnet.nl

Secretaris : Dhr. G.C.M. van der Westen, e-mail : gcmvanderwesten@telfort.nl

2e Penningmeester : Dhr. L. de Kruyff, e-mail : a.wiel28@telfort.nl

Ledenadministratie : Dhr. P. Borgman.

Activiteiten: Mevr. M. Smit- Striegel

Algemene zaken: Mevr. A.Ponsen